''
Alle prijzen op de website zijn slechts geldig via internetbestellingen en zijn niet van toepassing in de winkel.
Zichtbare voorraden op deze webshop, zijn niet de voorraden in de winkels

Winkelwagen

  • Winkelwagen is leeg!

Merken

Alle inspanningen werden geleverd om de correctheid van de gegevens te verzekeren. e-nitiative kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve productbeschrijvingen, tax codes en/of prijzen in gevolge enige veranderingen.De verstrekte informatie (specificaties, taxen, prijzen...) is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Padeg Online
Maaldreef 5
9320 Nieuwerkerken (Aalst)
BelgiŽ
Telefoon : 053/84 92 71
BTW : 0472.797.004

     

 

 

 

 

Algemeen

Padeg Nieuwerkerken (Aalst) Padeg richt zich zowel naar de professionele als particuliere gebruiker. We bieden u een actuele selectie van hard en software aan een correcte prijs-kwaliteit garantie. Wij engageren ons om de uitgekozen producten meestal uit voorraad te leveren. Toch een product niet gevonden ? Geen nood, wij kunnen u dit op een korte termijn bestellen en leveren. Meer info rechtstreeks in de winkel.

Webshop

Goederen op de webshop zijn niet noodzakelijk te verkrijgen in de winkels. Aankopen via de webshop worden betaald via de webshop met bcc/visa of mastercard. Zijn de goederen op stock op de webshop worden deze binnen min. 3 werkdagen geleverd. U kan de keuze maken om uw bestelling af te halen te Padeg Aalst, afhaling in de winkels = €3 administrativekosten, liever aan huis geleverd = € 12 transportkosten. U maakt een keuze die u het beste past. Zijn de goederen niet voorradig hou dan rekening met een iets langer leveringstermijn. U wordt steeds via mail of sms op de hoogte gebracht.

Service

U overweegt een nieuwe aankoop dan bent u bij ons op het juiste adres. Samen begeleiden wij u naar de juiste aankoop : geven correct advies, concrete hulp bij al uw vragen. Problemen met uw computer, onze ervaring leert dat u best even een afspraak maakt om met uw computer langs te komen. Dan kunnen we op een korte tijd een diagnose stellen en u een idee geven van de kosten. Sommige reparaties of upgrades kunnen zeer snel uitgevoerd worden, anderen nemen wat méér tijd in beslag. Maar steeds proberen wij u zo vlug mogelijk te dienen.

1. Prijzen

Getoonde prijzen zijn inclusief BTW (21%) en recupel. exclusief transportkosten, montage, installatie en instructie.
Onze prijzen, hetzij als eenheidsprijzen of als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, wedden en sociale lasten geldig op de datum van de opstelling van de offerte. Zij zijn steeds herzienbaar door onze firma en zelfs zonder het voorafgaandelijk akkoord van de klant, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie, met minstens 5% gestegen zijn. Ze zijn louter informatief.

2. Aanbod en bestellingen
Aanbiedingen van PADEG zijn steeds vrijblijvend, niet bindend en geldig zolang de voorraad strekt3. Leveringen en leveringstermijn
Elke termijn van levering, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingtermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werken weer op te starten.
4. Aansprakelijkheid
PADEG  is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd, en dit zowel op als buiten de bedrijfslokalen, alsmede tijdens het transport of de plaatsing ervan. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van onze firma een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis uitmaken. In geen geval zal PADEG aansprakelijk kunnen worden gesteld voor haar eigen fout of nalatigheid of deze van haar aangestelden, zelfs in geval van grove fout, schuld of opzet, enkel behoudens indien de overeenkomst of de Wet uitdrukkelijk en op dwingende wijze in bepaalde aansprakelijkheden voorzien.
5. Eigendomsvoorbehoud
Alle goederen, materialen en benodigdheden, als mede de uitgevoerde werken zelf, blijven eigendom van PADEG tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven(eigendomsvoorbehoud). Dit geldt evenzeer indien de werken, levering, goederen of materialen van PADEG slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel(hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan PADEG zou toebehoren.
6. Betalingsmogelijkheden
Met uitzondering van bijzondere overeenkomsten worden alle afhalingen en leveringen contant, bankcontact, visa of met mastercard betaald.
7. Garantie
PADEG geeft ten aanzien van het geleverde materiaal een zogenaamde 'carry-in'- garantie materiaalfouten, met uitzondering verbruiksmaterialen zoals papier, inktpatroon, cd , dvd, e.d. of het verlies van informatie van de apparatuur.
De garantie voor de producten van PADEG die zijn voorzien van serienummers, worden kosteloos omgeruild of opgestuurd naar de fabrikant, indien binnen 24 maanden na datum van aankoop door PADEG een fabricage- of materiaalfout wordt geconstateerd. Defecte producten dienen steeds in de originele verpakking met bijhorende toebehoren en met het originele factuur worden teruggebracht. Met betrekking tot producten van derden is PADEG tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.
PADEG biedt een garantietermijn van 24 maanden na aankoop met uitzondering van bijzondere overeenkomsten; na deze termijn dient de koper rechtstreeks contact op te nemen met de fabrikant. De fabrieksgarantietermijn is afhankelijk van het desbetreffende merk en product.
Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen.
Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van PADEG liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich nooit uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten heeft verricht of op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze de producten beschadigd heeft.
PADEG Member of Connect IT Logo